KARIN “KAJJAN” ANDERSSON

Karin är en vass copy och utbildad journalist med redaktörsbakgrund. Hon har även stor kompetens inom PR och van vid att skriva för sociala medier. (Foto: Johanna Nyholm)