Tag

digitala lösningar
Jag frilansar ju inte bara som journalist utan jobbar även som konsult. Just nu för IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Jag har gjort flera uppdrag för dem – omvärldsanalyser, rapporter och artiklar. Nu handlar det om digitala lösningar inom vården och ersättningsmodeller. Otroligt spännande! Strax dags för dagens femte och sista intervju. Ett intervju-maraton helt enkelt.
Continue Reading

Nya referenser

fixelius

Arkiv